خبرهای سایت

تمدید بازه ارزشیابی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تمدید بازه ارزشیابی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 25 اردیبهشت 1395، 11:12 صبح
 

به اطلاع دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند بازه زمانی تعيين شده براي ارزشيابي الكترونيكي اساتید در نيمسال دوم تحصيلي 95-94 تا روز چهارشنبه مورخ 29/2/95  تمدید شد. دانشجویانی که تا کنون موفق به انجام ارزشیابی نشده اند به سامانه گلستان مراجعه کنند .

لازم به یادآوری است در صورت عدم انجام ارزشيابي ، امكان انتخاب واحد نیمسال آینده و همچنين رويت نمرات به هيچوجه وجود نخواهد داشت .