خبرهای سایت

برگزاری جلسه سخنرانی با عنوان ریشه های کارآفرینی از دریچه اقتصاد رفتاری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری جلسه سخنرانی با عنوان ریشه های کارآفرینی از دریچه اقتصاد رفتاری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 20 اردیبهشت 1395، 3:33 عصر
 

سخنران:  سرکار خانم دکتر نرگس ملا درویش از دانشگاه لستر انگلستان

زمان برگزاری: دوشنبه 27 اردیبهشت از ساعت 14 الی 16

مکان برگزاری: سالن آمفی تئاتر دانشکده