خبرهای سایت

امتحان زبان جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
امتحان زبان جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 13 اردیبهشت 1395، 12:41 عصر
 

به اطلاع می رساند معرفي دانشجويان دكتراي واجد شرايط جهت استفاده از فرصت تحقيقاتي 5 ماهه با حمايت دانشگاه، با توجه به اطلاع حاصله از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مدرك زبان معتبر و مورد قبول آن وزارت آزمون MSRT مي‌باشد.