خبرهای سایت

سمینار ظرایف طراحی مدل های پیش بینی مالی و اقتصادی (با تمرکز بر روش های هوش مصنوعی و داده های بزرگ) = Forecasting Financial Markets Using Machine Learning

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سمینار ظرایف طراحی مدل های پیش بینی مالی و اقتصادی (با تمرکز بر روش های هوش مصنوعی و داده های بزرگ) = Forecasting Financial Markets Using Machine Learning
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 7 اردیبهشت 1395، 11:30 صبح
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کتابخانه دانشکده سمیناری با عنوان ظرایف طراحی مدل های پیش بینی مالی و اقتصادی (با تمرکز بر روش های هوش مصنوعی و داده های بزرگ) ، مدرس جناب آقای دکتر علی حبیب نیا روز یک شنبه 13950212 از ساعت 13  الی 16 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار می کند. از علاقه مندان دعوت به عمل آید جهت ثبت نام در کارگاه   نام کارگاه و مشخصات دانشجویی خود را از ایمیل دانشگاه تهران خود به ایمیل Libworkshop@ent.ut.ac.ir ارسال نمایند.

 به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی شرکت در کارگاه اعطا می شود.