اخبار و اطلاعیه های پایان نامه - مقطع ارشد

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
نحوه چاپ نسخه نهایی پایان نامه جهت فارغ التحصیلی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در پنج‌شنبه، 17 مهر 1393، 8:46 صبح
 

خواهشمند است نسخه پایان نامه ای که برای داوری و همچنین نسخه های نهایی پایان نامه برای فارغ التحصیل شدن را به دانشکده تحویل می دهید پشت و رو باشد.