خبرهای سایت

مهلت ارائه تصویب عنوان پایان نامه برای دانشجویان ورودی 93 گروه کسب و کار

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
مهلت ارائه تصویب عنوان پایان نامه برای دانشجویان ورودی 93 گروه کسب و کار
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 6 اردیبهشت 1395، 3:37 عصر
 

کلیه دانشجویان ورودی 93 مقطع کارشناسی ارشد که نام آنها در اطلاعیه قبلی اعلام شده است حداکثر تا تاریخ 15/02/1395 فرصت دارند تا به استاد مربوطه مراجعه نموده و عنوان پایان نامه خود را در گروه تصویب نمایند، در غیر این صورت نامه محروم از تحصیل آنها توسط آموزش صادر خواهد شد.