خبرهای سایت

مهلت تحویل پایان نامه برای دفاع از پایان نامه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
مهلت تحویل پایان نامه برای دفاع از پایان نامه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 6 اردیبهشت 1395، 3:37 عصر
 

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند افرادی که قصد دارند تا شهریور ماه از پایان نامه خود دفاع نمایند موظفند تا تاریخ 15/04/1395 پایان نامه خود را به گروه آموزشی مربوطه تحویل نمایند.