خبرهای سایت

مهلت تصویب عنوان رساله مقطع دکتری در گروه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
مهلت تصویب عنوان رساله مقطع دکتری در گروه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 6 اردیبهشت 1395، 3:36 عصر
 

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 93 مقطع دکتری می رساند که تاریخ تصویب عنوان پایان نامه تا تاریخ 15/02/1395 می باشد لذا پس از تاریخ مذکور دانشجویانی که برای تصویب عنوان اقدامی انجام نداده اند برای آنها در گروه استاد راهنما تعیین می شود.