خبرهای سایت

کلاس جبرانی درس تجارت الکترونیک آقای دکتر سیدامیری

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کلاس جبرانی درس تجارت الکترونیک آقای دکتر سیدامیری
 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس جبرانی درس تجارت الکترونیک آقای دکتر سیدامیری روز یکشنبه مورخ 06/02/95 ساعت 18 الی 20 برگزار خواهد شد.