خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس سمینار در کارآفرینی آقای دکتر علی محمدی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس سمینار در کارآفرینی آقای دکتر علی محمدی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 5 اردیبهشت 1395، 10:36 صبح
 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس سمینار در کارآفرینی آقای دکتر علی محمدی روز یکشنبه مورخ 05/02/95 تشکیل نخواهد شد.