اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کار دانشجویی جهت همکاری در کتابخانه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 4 اردیبهشت 1395، 12:05 عصر
 

کار دانشجویی جهت همکاری در کتابخانه مورد نیاز است.

تهیه فهرست کتاب های نمایشگاه (فارسی و انگلیسی)

جستجوی کتاب ها در پایگاه کتابخانه

همکاری در زمان خرید کتاب از نمایشگاه کتاب

و ... 

متقاضیان با خانم امامی 61119237 تماس حاصل فرمایند