خبرهای سایت

سمینار در مسایل کسب و کار ایران (ویژه دانشجویان دوره دکتری)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سمینار در مسایل کسب و کار ایران (ویژه دانشجویان دوره دکتری)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 31 فروردین 1395، 10:16 صبح
 

به اطلاع می رساند در کلاس درس «سمینار در مسایل کسب و کار ایران»، آقای دکتر احمدپور داریانی - آقای دکتر مصطفی رضوی، امروز ساعت 16:00 تا 18:00 در اتاق شورای دانشکده کارآفرینی، با حضور آقای پروفسور دکتر توماس اندرسون برگزار می شود. 

 آقای پروفسور دکتر توماس اندرسون، سمیناری با موضوع زیر برای دانشجویان دوره دکتری ارایه خواهند کرد:

 

Seminar on: "Entrepreneurship Ecosystem Development: Recommended Policies for Iran" 

Prof. Dr. Thomas Andersson

Date: April 19, 2016

Time: 16:00 - 18:00

Venue: Faculty Meeting Room, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran