خبرهای سایت

قابل توجه دانشجویان ورودی 93 گروه آموزشی کارآفرینی سازمانی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه دانشجویان ورودی 93 گروه آموزشی کارآفرینی سازمانی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 30 فروردین 1395، 3:16 عصر
 

به اطلاع می رساند با توجه به مصوبه مورخ 29/01/1395 گروه آموزشی کارآفرینی سازمانی و برگزاری جلسات متعدد با دانشجویان و برگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی آن دسته از دانشجویان ورودی 93 که تا کنون نسبت به تصویب عنوان و پروپوزال پایان نامه اقدامی انجام نداده اند جهت اخذ پایان نامه به اساتید پیشنهادی ذیل مراجعه نمایند:

نام دانشجویان: خانم الهام محمدی بروجردی، آقای ایمان آقا بزرگ، آقای پویان اسمعیل زاده، آقای عرفان محمدی عزیز آبادی، آقای سروش رحیمیان، آقای حمید مداحی، آقای علی شیشه گر، خانم نگار نکویی، خانم سلیمه مردانی، خانم سولماز محمد رفعتی، خانم مرضیه رضایی، خانم هاجر سعیدی پور، خانم آیلر درقندیان

نام اساتید پیشنهادی: آقای دکتر پاداش، آقای دکتر اکبری، خانم دکتر چیت سازان، خانم دکتر باقری، آقای دکتر داوری، آقای دکتر عربیون، آقای دکتر ممیز، آقای دکتر محمد کاظمی، آقای دکتر صادقی، آقای دکتر زعفریان، آقای دکتر حسینی نیا