خبرهای سایت

عدم تشکیل کلاس سمینار دکتر محمدی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم تشکیل کلاس سمینار دکتر محمدی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 29 فروردین 1395، 11:33 صبح
 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس سمینار در کارآفرینی آقای دکتر علی محمدی روز یکشنبه مورخ 29/1/95 تشکیل نخواهد شد.