خبرهای سایت

قابل توجه دانشجویان ورودی 93 گروه آموزشی کسب وکار- تصویب عنوان و پروپوزال پایان نامه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه دانشجویان ورودی 93 گروه آموزشی کسب وکار- تصویب عنوان و پروپوزال پایان نامه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 29 فروردین 1395، 11:33 صبح
 

به اطلاع می رساند با توجه به مصوبه مورخ 22/01/1395 گروه آموزشی کسب وکار دانشجویان ورودی 93 که تا کنون نسبت به تصویب عنوان و پروپوزال پایان نامه اقدامی انجام نداده اند استاد راهنمای پایان نامه آنها به شرح ذیل می باشند لذا خواهشمند است دانشجویان اعلام شده جهت انجام مراحل تصویب عنوان و پروپوزال پایان نامه به اساتید معرفی شده مراجعه نمایند:

-       خانم دکتر ایمانی پور: خانم شیدا کندایی، آقای عباسعلی حسینی

-       آقای دکتر احمدپور: آقایان علی اصغر علیخانی، مسعود ابراهیم نیا

-       آقای دکتر حسینی نیا: خانم مونا بهشتیان اردکانی

-       خانم دکتر چیت سازان: خانم فرنوش کاوه آهنگر

-       آقای دکتر صادقی: آقایان خسرو مکوندی گوداژدر، داود برجی، حمید رسولی

-       آقای دکتر یدالهی: آقای مجید رسولی

-       خانم دکتر نیک رفتار: آقای یاسر قلی نژاد