اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 29 فروردین 1395، 11:29 صبح
 

با توجه به پیگیری و استقبال دانشجویان عزیز دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تاریخ برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشکده، دوشنبه 31 فروردین ماه 1395 ساعت 12:30 تا 13:30 می­باشد. امید است که دانشجویان در این رویداد مهم حضور به هم رسانند.

 معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده کارآفرینی

اسامی داوطلبان عضویت در شورای صنفی:

1-    محسن مولوی

2-   محمود کنعانی

3-  علی محبت طلب

4-   محمد یعقوبی

5-   احمد جمشیدی

6-  محمد صادق اسلمی

7-  محمد جواد بانشی

 

سه نفر از داوطلبان با رای دانشجویان انتخاب خواهند شد.

 

پیگیری امور صنفی و رفاهی دانشجویان از وظایف مهم شورای صنفی می­باشد.