خبرهای سایت

اطلاعیه کتابخانه در خصوص نحوه ثبت نام و دریافت بن دانشجویی جهت خرید از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه کتابخانه در خصوص نحوه ثبت نام و دریافت بن دانشجویی جهت خرید از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 28 فروردین 1395، 9:24 صبح
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ 13950215 الی 13950225 در شهر آفتاب برگزار می شود. علاقه مندان جهت دریافت بن دانشجویی می توانند به راهنمای ثبت نام و خرد بن کارت دانشجویی به آدرس اینترنتی http://bon.tibf.ir/ مراجعه و ثبت نام نمایند. قابل ذکر است ثبت نام از روز 13950128 الی 13950201 ادامه دارد. مسولیت ثبت نام و تهیه و ارسال بن ها به عهده موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران مجری و برگزارکننده نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و دیگر نمایشگاه های کتاب به آدرس اینترنتی http://tibf.ir/fa است. این اطلاعیه صرفا جهت اطلاع رسانی به علاقه مندان است.