خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی پروپوزال رساله آقای علی خان آقا

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی پروپوزال رساله آقای علی خان آقا
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 28 فروردین 1395، 9:20 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی پروپوزال رساله آقای علی خان آقا دانشجوی مقطع دکترا ورودی 90 گرایش فناوری با عنوان " طراحی و تبیین مقیاس سنجش گرایش کارآفرینانه فناورانه مورد مطالعه: موسسات پژوهش و فناوری دولتی در بخش انرژی ایران " در روز یکشنبه مورخ 29/01/1395 ساعت 15 در کلاس 101 برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.