خبرهای سایت

دسترسی دانشگاه تهران به نمایه نامه استنادی ISI

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دسترسی دانشگاه تهران به نمایه نامه استنادی ISI
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 25 فروردین 1395، 3:29 عصر
 

به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند دسترسی به نمایه نامه استنادی ISI برقرار شده است. پژوهشگران گرامی می توانند جهت استفاده از این پایگاه ارزشمند از لینک منابع اطلاعات علمی در صفحه کتابخانه دانشکده دسترسی پیدا نمایند.