خبرهای سایت

تغییر زمان ارائه تکالیف درس فرصت های کارآفرینی مقطع دکتری 3941

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر زمان ارائه تکالیف درس فرصت های کارآفرینی مقطع دکتری 3941
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 24 فروردین 1395، 11:57 صبح
 

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می رساند مهلت ارائه تکالیف درس فرصت های کارآفرینی آقای دکتر یدالهی از 15 اردیبهشت به 5 اردیبهشت تغییر پیدا کرده است.

با توجه به محدودیت ثبت نمرات در سیستم این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.