خبرهای سایت

پیرو اطلاعیه برگزاری آزمون جامع اردیبهشت 95

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
پیرو اطلاعیه برگزاری آزمون جامع اردیبهشت 95
 

دانشجویان محترم مقطع دکتری

در خصوص برگزاری آزمون جامع اردیبهشت 95 ؛ لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید.

  • ·        گرایش کسب و کار

دانشجویان می توانند یکی از دو درس "پیش بینی بازار"  یا "سمینار در کارآفرینی"  را به عنوان یکی از دروس تخصصی  جهت شرکت در آزمون انتخاب کنند. انتخاب درس تخصصی در زمان ثبت نام آزمون انجام می شود.

درس تخصصی دوم برای همه دانشجویان "ایجاد و رشد کسب و کار" است.

  • ·        گرایش عمومی

، درس  "کارآفرینی در بخش عمومی" با آقای دکتر احمدپور جایگزین درس کارآفرینی در دولت می باشد .

  • ·        گرایش فناوری

طراحی سوال درس تخصصی"کارآفرینی بر مبنای فناوری پیشرفته" توسط آقای دکتر حجازی انجام خواهد شد.