خبرهای سایت

کلاس جبرانی درس تئوری های کارآفرینی آقای دکتر الیاسی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کلاس جبرانی درس تئوری های کارآفرینی آقای دکتر الیاسی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 22 فروردین 1395، 2:43 عصر
 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس جبرانی درس تئوری های کارآفرینی آقای دکتر الیاسی (برای هر سه گروه شنبه و یکشنبه) روز چهارشنبه مورخ 25/1/95 ساعت 14 الی 16 برگزار خواهد شد.