خبرهای سایت

اطلاع رسانی کارگاه پروپوزال نویسی کتابخانه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاع رسانی کارگاه پروپوزال نویسی کتابخانه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 18 فروردین 1395، 10:30 صبح
 

کتابخانه دانشکده کارآفرینی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی با تدریس جناب آقای دکتر مهران رضوانی مدیر محترم گروه سازمانی در روز دوشنبه مورخ 23/01/1395 از ساعت 9 الی 11  در آمفی تئاتر دانشکده نموده است. شرکت برای دانشجویان گروه سازمانی الزامی و برای دانشجویان سایر گروه ها آزاد است.