خبرهای سایت

اطلاعیه درس ترویج کارافرینی ( دکتر آراستی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه درس ترویج کارافرینی ( دکتر آراستی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 14 فروردین 1395، 1:46 عصر
 

به اطلاع دانشجویان درس ترویج کارآفرینی( دکتر آراستی )  می رساند دانشجویان کلاس درس مذکور روز دوشنبه 16/1/94 ساعت 12-10 در کلاس درس آموزش و ترویج کارآفرینی حضور یابند.