خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه دانشجویان دکتری گرایش کسب و کار

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه دانشجویان دکتری گرایش کسب و کار
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 14 فروردین 1395، 11:02 صبح
 

به اطلاع دانشجویان دکتری گرایش کسب و کار می رساند درس پیش بینی بازار از آزمون جامع دکتری حذف و درس سمینار در کارآفرینی: مباحث ویژه ایجاد کسب و کار در ایران جایگزین درس مذکور می باشد.