خبرهای سایت

فرصت تحقيقاتي مختص دانشجويان ايراني مقطع دكترا (غير بورسيه و بورسيه دانشگاه تهران)

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فرصت تحقيقاتي مختص دانشجويان ايراني مقطع دكترا (غير بورسيه و بورسيه دانشگاه تهران)
 

نظر به اينكه در سالجاري نيز همانند دو سال گذشته مقرر گرديده تعدادي بورس جهت انجام فرصت تحقيقاتي مختص دانشجويان ايراني مقطع دكترا (غير بورسيه و بورسيه دانشگاه تهران) علاوه بر سهميه تخصيص يافته از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اعطا گردد، خواهشمند است دستور  فرمايند هرچه سريعتر نسبت به معرفي واجدين شرايط (دفاع از پروپزال / گذراندن امتحان جامع/ ورودي نيمسال دوم 91 به بعد/ اخذ پذيرش از دانشگاههاي معتبر ساير كشورها/ داشتن مدرك زبان معتبر/ نداشتن سنوات تحصيلي غيرمجاز/ تكميل كاربرگ استفاده از فرصت تحقيقاتي/ معرفي نامه رسمي از دانشكده) طبق سهميه‌هاي اختصاصي در سال 93 اقدام مقتضي مبذول گردد.

همچنین خاطرنشان مي‌سازد به دليل معرفي نكردن بعضي دانشكده‌ها/ پرديس‌ها، سهميه بعضي ديگر از واحد‌ها افزايش يافته بود كه چنانچه آنان نيز دانشجو معرفي نمايند سهيه اختصاصي كاهش مي‌يابد.