خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه دانشجویان مقطع دکتری (آزمون جامع)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه دانشجویان مقطع دکتری (آزمون جامع)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 10 اسفند 1394، 1:09 عصر
 

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری حائز شرایط آزمون جامع میرساند تصویب عنوان رساله در گروه آموزشی الزامی است