خبرهای سایت

سمینار تحلیل ساختار سرمایه گذاری مخاطره پذیر دولتی ارائه تجربه کشورهای پیشرفته با بررسی ساختار مناسب در ایران

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سمینار تحلیل ساختار سرمایه گذاری مخاطره پذیر دولتی ارائه تجربه کشورهای پیشرفته با بررسی ساختار مناسب در ایران
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 10 اسفند 1394، 10:00 صبح
 

سمینار تحلیل ساختار سرمایه گذاری  مخاطره پذیر دولتی

ارائه تجربه کشورهای پیشرفته

با بررسی ساختار مناسب در ایران

سخنران: آقای آرش سلیمانی؛ دانش آموخته کارآفرینی از کانادا

زمان: یکشنبه 16 اسفند ساعت 15:30 الی 17

 مکان: آمفی تاتر دانشکده

 حضور دانشجویان ارجمند دانشکده در این سمینار، رایگان  و با ارائه گواهی می باشد.