خبرهای سایت

سمینار تحلیل ساختار سرمایه گذاری مخاطره پذیر دولتی ارائه تجربه کشورهای پیشرفته با بررسی ساختار مناسب در ایران

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سمینار تحلیل ساختار سرمایه گذاری مخاطره پذیر دولتی ارائه تجربه کشورهای پیشرفته با بررسی ساختار مناسب در ایران
 

سمینار تحلیل ساختار سرمایه گذاری  مخاطره پذیر دولتی

ارائه تجربه کشورهای پیشرفته

با بررسی ساختار مناسب در ایران

سخنران: آقای آرش سلیمانی؛ دانش آموخته کارآفرینی از کانادا

زمان: یکشنبه 16 اسفند ساعت 15:30 الی 17

 مکان: آمفی تاتر دانشکده

 حضور دانشجویان ارجمند دانشکده در این سمینار، رایگان  و با ارائه گواهی می باشد.