خبرهای سایت

کلاس جبرانی درس برنامه ریزی توسعه کارآفرینی ( دکتری - دکتر مرادی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کلاس جبرانی درس برنامه ریزی توسعه کارآفرینی ( دکتری - دکتر مرادی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 9 اسفند 1394، 10:24 صبح
 

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس برنامه ریزی توسعه کارافرینی  ( دکتری – دکتر مرادی ) روز پنجشنبه ساعت 17-14 برگزار می گردد.