خبرهای سایت

کلاس جبرانی درس برنامه ریزی توسعه کارآفرینی ( دکتری - دکتر مرادی )

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کلاس جبرانی درس برنامه ریزی توسعه کارآفرینی ( دکتری - دکتر مرادی )
 

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس برنامه ریزی توسعه کارافرینی  ( دکتری – دکتر مرادی ) روز پنجشنبه ساعت 17-14 برگزار می گردد.