اخبار و اطلاعیه های پایان نامه - مقطع ارشد

اطلاعیه ارزیابی و تعیین نمره نوآوری علمی و کاربرد عملی در پایان نامه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ارزیابی و تعیین نمره نوآوری علمی و کاربرد عملی در پایان نامه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 8 اسفند 1394، 12:59 عصر