اخبار و اطلاعیه های پایان نامه - مقطع ارشد

اطلاعیه ارزیابی و تعیین نمره نوآوری علمی و کاربرد عملی در پایان نامه

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ارزیابی و تعیین نمره نوآوری علمی و کاربرد عملی در پایان نامه