خبرهای سایت

تصویب عنوان رساله دانشجویان ورودی 93 دکتری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تصویب عنوان رساله دانشجویان ورودی 93 دکتری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 3 اسفند 1394، 2:13 عصر
 

به اطلاع می رساند  دانشجویان محترم می رساند در صورتی که تا 15 اسفند 94 عنوان رساله خود را تصویب ننمایند ، از طرف گروه آموزشی برای ایشان  استاد راهنما تعیین می شود و از استاد راهنما خواسته می شود تا عنوان رساله را برای دانشجو تعیین نماید.دانشجویان مذکور، در صورتی که ترجیح خاصی در انتخاب استاد راهنما و عنوان رساله  دارند، در این فاصله اقدام لازم را انجام دهند.