خبرهای سایت

کارگاه کتابخانه مرکزی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کارگاه کتابخانه مرکزی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 3 اسفند 1394، 9:55 صبح
 

به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند همايش آموزشي پايگاه استنادی (ISI)  web of Science & JCR & ESI  در تاريخ شنبه 1394/12/08 از ساعت 13:30 الي 15:30 در محل تالار علامه اميني كتابخانه مركزي برگزار مي گردد.  

متقاضیان محترم جهت ثبت نام می توانند مشخصات خود را (نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، شماره تماس، رشته و مقطع تحصیلی) از پست الکترونیک دانشگاه تهران خود به پست الکترونیک Libworkshop@ent.ut.ac.irتا تاریخ سه شنبه 04/12/1394 ارسال نمایند.