خبرهای سایت

دعوت به حضور در كنفرانس

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دعوت به حضور در كنفرانس
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 1 اسفند 1394، 3:15 عصر
 

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند با صلاحديد دكتر زالي رياست محترم دانشكده كارآفريني از حضور همه شما دانشجويان دعوت مي شود روز يكشنبه 2 اسفند ماه در كنفرانس بين المللي كارآفريني شركت فرمايند. خاطرنشان مي شود در پايان كنفرانس به دانشجويان گواهي نامه بين المللي اهدا خواهد شد.