خبرهای سایت

برگزار نشدن کلاس ترویج کارآفرینی ( دکتر آراستی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزار نشدن کلاس ترویج کارآفرینی ( دکتر آراستی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 28 بهمن 1394، 1:59 عصر
 

به اطلاع دانشجویان کلاس درس ترویج کارآفرینی می رساند کلاس درس فوق روز شنبه 1/12/94 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی روز دوشنبه ساعت 12-10 در کلاس درس آموزش و تروج کارآفرینی برگزار می گردد.