خبرهای سایت

فراخوان حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله دكتري حوزه علوم انساني

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فراخوان حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله دكتري حوزه علوم انساني
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 24 بهمن 1394، 1:42 عصر
 

به اطلاع می رساند شركت ملي صنايع پتروشيمي از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله دكتري حوزه علوم انساني حمایت می نماید.

 جهت اطلاعات بیشتر به آدرس سايت: www.pajoohesh.nipc.ir و اولویت های اشاره شده در پیوست مراجعه نمایید .