اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شرایط بهره مندی از سبد حمایتی مواد غذایی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 18 بهمن 1394، 1:05 عصر
 

مشمولین

مدارک ویژه

 

بانوان باردار

(دانشجو یا همسر دانشجو)

 

-    تایید و گواهی پزشک متخصص زنان و زایمان با ذکر تاریخ شروع بارداری

مادران شیرده

(دانشجو یا همسر دانشجو)

 

-          تایید و گواهی مرکز بهداشت برای نوزادان متولد شده

-          تصویر کارت واکسیناسیون نوزاد

-          تصویر شناسنامه تمام صفحات پدر، مادر و نوزاد

الف- حداقل سه ماه از دوران بارداری گذشته باشد.

ب – در صورت تولد نوزاد، سن نوزاد کمتر از شش ماه باشد.