اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شرایط بهره مندی از وام بنیاد علوی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 18 بهمن 1394، 1:04 عصر
 

دانشجویان مجرد

000/000/6

-    نامه کسر از حقوق ضامن با عنوان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

-    تصویر صفحات اول تا پنجم سند ازدواج (در صورت تاهل)

-    گواهی مربوط به اولویت دریافت وام(در صورت داشتن شرایط اولویت)

 

دانشجویان متاهل (مرد)‌

000/000/8

الف-دارا بودن معدل بالای 14 در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

ب – دانشجویان مقطع دکتری تخصصی شرط معدل ندارند.

ج – دانشجویان حائز یکی از شرایط ذیل در اولویت دریافت وام می باشند:

-          نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاههای کشور با تایید اداره کل امور فرهنگی دانشگاه

-          نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی با تایید اداره کل امور فرهنگی دانشگاه

-          بسیجی فعال با تایید ارگانهای ذیربط

-          رزمنده (حداقل 6ماه حضور در جبهه)

-          همسر و فرزند رزمنده با حداقل 6 ماه حضور در جبهه

-          آزاده

-          همسر و فرزند آزاده

-          جانباز (حداقل 50٪ جانبازی)

-          همسر و فرزند جانباز با 50 جانبازی

-          همسر و فرزند شهید

-          موارد خاص با تایید ریاست محترم بنیاد مستضعفان و مدیر عامل بنیاد علوی

د – دانشجویانی که به هر دلیل از وام های اعطایی استفاده نموده اند، ولی پرداخت وام به آنان مجاز نبوده، مکلف هستند مبالغ دریافتی را بصورت یکجا به امور رفاهی دانشجویان بنیاد علوی بازپرداخت نمایند.

هـ - مدت زمان استفاده:

-          مقاطع کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته حداکثر 4 نیمسال تحصیلی

-          مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی حداکثر 8 نیمسال تحصیلی

-          مقطع دکتری حرفه ای حداکثر 14 نیمسال تحصیلی

و – بازپرداخت وام مذکور شش ماه بعد از فراغت از تحصیل به صورت اقساط 20 ماهه می باشد. دانشجویانی که بلافاصله با رعایت بازه زمانی 9 ماهه به مقاطع بالاتر می روند با آن دسته از دانشجویانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند مطابق قوانین صندوق رفاه وزارت علوم، عمل خواهد شد.