اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جدول زمانبندی وام های دانشجویی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 20 بهمن 1394، 12:59 عصر
 

جدول زمانبندي وام

نوع وام

زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان براي دانشجويان

انواع وام‌هاي تحصيلي روزانه (شامل تحصيلي عادي، ممتاز و نمونه، معلول، دانش هسته‌اي و ويژه دكتري)

از تاريخ ۱۱/۱۷ لغايت ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

انواع وام‌هاي شهريه نوبت دوم و الکترونیکی

از تاريخ ۱۱/۱۷ لغايت ۱۳۹۴/۱۲/۷

وديعه مسكن متاهلين روزانه

از تاريخ ۱۱/۱۷ لغايت ۱۳۹۴/۱۲/۱۴

 وام‌ کمک هزینه مسكن  روزانه

انواع وام‌هاي ضروري (شامل ضروري عادي، خريد كتب تخصصي، ممتاز ونمونه، معلول، مبتكر، قهرمان ورزشي، حوادث غيرمترقبه، موارد خاص)

از تاريخ ۱۱/۱۷ لغايت ۱۳۹۴/۱۲/۱۴

وام‌هاي ازدواج، حج، زيارت عتبات، وديعه مسكن نخبگان و وديعه مسكن دانشجويان غير ايراني

وام ويژه دانشجويان دكتري تخصصي

از تاريخ ۱۱/۱۷ لغايت ۱۳۹۴/۱۲/۲

وام بنیاد علوی

از تاریخ 17/11/1394 لغایت 14/12/1394