خبرهای سایت

بازه حذف و اضافه ( ترمیم ) نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 ( مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
بازه حذف و اضافه ( ترمیم ) نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 ( مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 17 بهمن 1394، 10:41 صبح
 

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند بازه حذف و اضافه( ترمیم ) نیمسال دوم سال تصحیلی 95-94 از 18/11/94 لغایت 21/11/94 می باشد.