خبرهای سایت

آخرین فرصت جهت ارائه پروپوزال به گروه های آموزشی ( ویژه دانشجویان ورودی 92 ) کارشناسی ارشد

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
آخرین فرصت جهت ارائه پروپوزال به گروه های آموزشی ( ویژه دانشجویان ورودی 92 ) کارشناسی ارشد
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 12 بهمن 1394، 8:54 صبح
 

به اطلاع دانشجویان ورودی 92 می رساند دانشجویانی که عنوان پایان نامه خود را تصویب نموده اند آخرین فرصت جهت تحویل پرپوزال به گروه های آموزشی شنبه 17/11/94 ساعت 15 می باشد.