خبرهای سایت

دومين جشنواره تخصصی توسعه محصول و کسب وکارهای جديد دانش بنيان 18-17 بهمن ماه 1394 در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می شود.

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دومين جشنواره تخصصی توسعه محصول و کسب وکارهای جديد دانش بنيان 18-17 بهمن ماه 1394 در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می شود.
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 7 بهمن 1394، 11:29 صبح
 

با هدف حمایت از  تلاشهای علمی در حوزه  طراحی و توسعه محصول جدید، ایجاد و توسعه کسب وکارهای دانش بنیان، جهت دهی به تلاشهای صاحبان ایده های جدید کسب وکار در حوزه های گوناگون فناوری و به ویژه کسب وکارهای الکترونیک در نظر است که دومين جشنواره تخصصی توسعه محصول و کسب وکارهای جديد دانش بنيان دانشکده کارآفرينی دانشگاه تهران NPBD2   با همکاری پژوهشکده مديريت توسعه و تجاری سازی محصول جدید، وزارت علوم، سازمانها و نهادهای تخصصی این حوزه  و  شرکت دانشجویان و اساتید  و صاحبان ایده کسب وکار  و با مشارکت  اعضای انجمن طراحی و توسعه محصول جدید ایران برگزار می گردد .

برخی ویژگی های این جشنواره عبارتند از:

1.      انتخاب  کسب وکار های الکترونيکی برتر

2.      حمایت مرکز شتابدهی کسب وکارهای دانش بنیان پژوهشکده توسعه و تجاری سازی محصول نوين از پنج  طرح برتر منتخب کسب وکار الکترونيک جشنواره  و حمايت از آنها تا مرحله تجاری سازی

3.      انتخاب پايان نامه های برتر  در حوزه های طراحی و توسعه محصول و کسب وکار جدید

4.      حمايت حاميان سرمایه گذار Capital Angel از  طرح های منتخب مورد نظر حامیان

5.      حمایت مشاوره ای، آموزشی تخصصی، پکیج های توانمند سازی و سرمایه گذاری در ایجادکسب وکارهای الکترونیکی مربوط به 10 طرح برتر توسط کلینیک کسب وکارهای الکترونیک انجمن طراحی و توسعه محصول جدید

6.       مشارکت دهی صندوقهای مرتبط با توسعه کارآفرينی و فناوری در حمایت از طرحهای منتخب

7.      تجاری سازی طرح های برگزيده طراحی و توسعه محصول در  شتابدهنده توسعه محصول پژوهشکده  مديريت تجاری سازی و توسعه محصول نوين

8.      تجاری سازی طرح های منتخب کسب وکار الکترونيک توسط کلینیک کسب وکارهای الکترونیک انجمن طراحی و توسعه محصول جدید

9.      برگزاری سخنرانی های تخصصی توسط اساتید و کارآفرينان برتر تخصصی در حوزه طراحی و توسعه خدمات و کسب وکارهای الکترونیک در طی برگزاری جشنواره توسط متخصصان پژوهشگاه های تخصصی همکار

10.  دعوت از صاحبان 5 طرح برتر برای حضور در  IT STARTUP WEEKEN تخصصی کسب وکارهای الکترونیک پژوهشکده

11.  ارائه جوایز و لوح برتر جشنواره به طرح های برتر

12.  تقدیر از دو پايان نامه برتر در زمينه مستند سازی و يا  طراحی و توسعه محصول جدید و يا ايجاد کسب وکار الکترونيکی

 

علاقمندان به شرکت در این جشنواره:

-        صاحبان کسب وکارهای الکترونیکی که با متد های علمی کسب وکار خود را ايجاد و توسعه  داده اند.

-        نوآوران دارای طرح برای ايجاد کسب وکارهای الکترونيک

-        دانشجویانی که پايان نامه های آنان در زمينه مستند سازی و يا  طراحی و توسعه محصول جدید و يا ايجاد کسب وکار الکترونيکی است و يا از آن دفاع شده است.

لطفا"

1-     فرم اولیه پیوست را در سايت www.ent.ut.ac.ir را تکمیل و به ITNPDFEST@NPDA.IR  تا تاریخ 15بهمن  ماه 1394 ارسال نمایند.

2-    فرم اولیه پیوست را در سايت www.npda.ir را تکمیل و به  درس  ITNPDFEST@NPDA.IR تا تاریخ 15بهمن  ماه 1394 ارسال نمایند.