خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه دانشجویان درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات ( دکتر میگون پوری )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه دانشجویان درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات ( دکتر میگون پوری )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 7 بهمن 1394، 9:13 صبح
 

به اطلاع دانشجویان  درس کارآفرينی در بستر فناوری اطلاعات( دکتر میگون پوری )  می رساند زمان تحویل گزارشات پایان ترم-روز شنبه 10 بهمن  ساعت 16.30-14.30 خواهد بود لازم به یادآوری است زمان اعلام شده تمدید نخواهد شد. حضور دانشجویان محترم به همراه  طرح نواورانه در حوزه کسب وکار الکترونيک + گزارش تحقیق  در دفتر استاد درس ضروری است.