خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه دانشجویان درس طراحی محصول ( دکتر میگون پوری )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه دانشجویان درس طراحی محصول ( دکتر میگون پوری )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 7 بهمن 1394، 9:13 صبح
 

به اطلاع دانشجویان درس طراحی محصول ( دکتر میگون پوری ) می رساند زمان تحویل گزارشات پایان ترم-روز شنبه10 بهمن  ساعت 13-14.30 خواهد بود لازم به یادآوری است  زمان اعلام شده  تمدید نخواهد شد. حضور دانشجویان محترم به همراه  گزارش طراحی محصول + محصول  و بیانیه ماموریت طرح نواورانه در حوزه کسب وکار الکترونيک در دفتر استاد درس ضروری است.