خبرهای سایت

ارائه گروه جدید درس روش تحقیق (دکتر عزیزی)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ارائه گروه جدید درس روش تحقیق (دکتر عزیزی)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 5 بهمن 1394، 10:41 صبح
 

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند گروه جدید درس روش تحقیق  ( دکتر عزیزی ) دوشنبه ها ساعت 16-14 با کد 9 ارائه شده است