خبرهای سایت

ارائه گروه جدید درس تشخیص فرصتهای کارآفرینی ( مقطع کارشناسی ارشد )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ارائه گروه جدید درس تشخیص فرصتهای کارآفرینی ( مقطع کارشناسی ارشد )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 4 بهمن 1394، 11:56 صبح
 

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند گروه جدید درس تشخیص فرصتهای کارآفرینی ( دکتر یدالهی ) دوشنبه ها ساعت 18-16 با کد 6 ارائه شده است .