اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دومين جشنواره تخصصی توسعه محصول و کسب وکارهای جديد دانش بنيان دانشکده کارآفرينی دانشگاه تهران
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 30 دی 1394، 12:48 عصر
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را دریافت نمایید