خبرهای سایت

اطلاعیه برنامه امتحانی روز سه شنبه 29/10/94

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه برنامه امتحانی روز سه شنبه 29/10/94
 

به اطلاع دانشجویان دانشکده  می رساند کلیه امتحانات روز سه شنبه 29/10/94  طبق زمان  و تاریخ اعلام شده در برنامه امتحانی برگزار می گردد.